Ultraljud även känd som ultraljudscanning, exponerar delar av kroppen med högfrekventa ljudvågor för att producera bilder av kroppens inre. Ultraljud bilder är tagna i realtid och kan omedelbart visa strukturen och förflyttning av muskler och senor, samt hur blodet flödar genom blodkärlen. Ultraljud är en läkarundersökning utan ingripande som hjälper sjukgymnaster för att bedöma och behandla muskelproblem tack vare en mer exakt diagnos.

Vilka är fördelarna och fördelarna med ultraljud jämfört med andra undersökningar:
• Ultraljud är icke-invasiva (inga nålar eller injektioner) och är vanligtvis smärtfri.
• Ultraljud är allmänt tillgänglig att använda och billigare än andra avbildningsmetoder.
• Ultraljud använder inte joniserand strålning.
• Ultraljud ger en tydlig bild av mjuka vävnader. Traditionella röntgenstrålar kan bara ge en tydlig bild av den hårda vävnaden dvs ben.

• Ultraljud gör det möjligt att scanna patienten i dynamiska tester och rörelser. Jämfört med MR där patienten måste ligga stilla i flera minuter.
• Ultraljud är bilder i realtid.
• I motsats till de starka magnetfält i magnetresonans ,MR , påverkar ultraljud inte tex. pacemakers, ferromagnetiska implantat eller fragment inom kroppen.
• Ultraljud är också ett utmärkt alternativ till MR som en klaustrofobisk patient kan uppleva svår.

Risker: Det finns inga kända skadliga effekter på muskel / skelett av ultraljud på människor.