News-titleist-cert-logo

Titleist Golf Fitness Instructor

Rätt sekvens/ordningsföljd
En korrekt sekvens i ditt spel, dvs ha rätt följd i ditt rörelsemönster av bäcken, överkropp, armar och ända till klubban är A och O för optimalt resultat i golf. Rörelse och kraftmönstret kan liknas vid en fyra stegs raket, där kraften från steg ett tas över av steg två…osv.

Färre skador
Har du något slag av fysiskt hinder som begränsar din rörlighet och/eller styrka, balans, kordination så kommer du automatiskt försöka kompensera detta. Det i sin tur kommer med all sannolikhet leda till överbelastning med smärtor och skador.
Titleist har tagit fram en metod som kallas SCREENING. I den mäts din rörlighet av olika leder i en skala, test av muskelstyrka och balans mm.

Autoriserad Titleist Instructor
Som en autoriserad Titlest instructor

Collaboration
Between me, you and your golf-pro who will help you correct your tee-off / swing is an important part for us to achieve the best possible result.

TPI – has the biggest collection of golf specific health and exercise information, based on golf experts and tour players experience and knowledge, some of this info they share with you on the website MyTPI.com

http://www.mytpi.com/mytpi05/swing/