News-fysiotherapy-examination-room-rehabilitation

Hva innebær en fysioterapeuts undersøkelse?

Den begynner med din forklaring av smertebildet, en generell undersøkelse, så en følgende dypere, mer spesifikk bedømning av skadens eller smerteproblemets art. Det er dette som er styrken i en fysioterapeuts grundige og spesifikke evaluering, for å kunne fastslå årsaken til ditt problem. Det er naturligvis det essensielle i all effektiv behandling for å oppnå forventet resultat. Da først kan en adekvat behandling velges.
Visuelt
Etter den innledende sykehistorien, vil jeg se etter feilstilling, deviasjon fra normal kroppsholdning. Muskelsvakhet og spenninger, kan nesten alltid forklare posturale deviasjoner. Visuell undersøkelse av bløtdelshevelse og forandringer i muskelstørrelse, (hypertrofi, atrofi) vil gi meg en viktig diagnostisk indikasjon.
Denne del av undersøkelsen kalles POSTURAL ANALYSE.

Palpasjon / Føling
Jeg vil føle (palpere) om det er varme og hevelse i det skadde området. Føling av det lokale bløtdelsvevet og ben er alltid en viktig del av min undersøkelse. Palpering av muskler vil alltid gi meg informasjon om ev. feilfunksjon (dysfunksjon) som vil kreve passende behandling.
Denne del av undersøkelsen kalles STATISK PALPASJON.

Mobilitets /muskel test
Er det nedsatt bevegelse i smerteområdet pga. skaden? Testing av segmentelle låsninger mellom virvler samt bevegelsesesutslag både passivt og aktivt. Muskelfunksjon som styrke og beveglighet er ytterst viktig for å fastslå hvilken sene/muskel som er årsaken til problemet. Det er absolutt ikke alltid smerteområdet og smerteårsaken korresponderer med hverandre.
Dette kalles en ortopedisk funksjonell test eller DYNAMISK PALPASJON.

Nevrologisk test
En nevrologisk undersøkelse er viktig for slutt diagnostiseringen. Testing av dype senereflekser, nedsatt følelse (sensibilitet) er nødvendig for å lokalisere en nerveskade. Manuell testing av muskelstyrke / svekkelse/ smerte gir ytterligere informasjon.
Denne del av undersøkelsen kalles FUNKSJONELL NEVROLOGI.

Komplimenterende undersøkelser
Røntgen, MR; CT, Ulralydskanner (se info); undersøkelse, kan være nødvendig diagnostisk hjelp. Det kan også gi informasjon om problemet ligger utenfor mitt fagområde. Sykehistorien, statisk og dynamisk palpasjon og nevrologisk undersøkelse vil gi meg informasjon om det er nødvendig med disse kompletterende undersøkelser. I så fall vil du bli sendt videre for ytterligere undersøkelse eller anbefalt å oppsøke lege eller annen adekvat person.